משרד הבריאות פירסם היום 28/02/2022 כי הוא מאמץ את מסקנות דוח הוועדה לבחינת המשמעויות לאפשרת החרגת חומרים או מוצרים המכילים CBD מפקודת הסמים המסוכנים בראשותו של פרופ' שמר. בשנתיים הקרובות החרגה זו לא תכול ולא תתאפשר מכירה ושיווק CBD כחלק ממוצרי מזון, קוסמטיקה ותמרוקים אלא כתוסף מזון בלבד וכל עוד יכיל פחות מ-0.2% THC בלבד.

מה זה אומר בעצם שמחריגים את ה-CBD מפקודת הסמים המסוכנים?

 1. יהיה ניתן לרכוש מוצרי CBD המכילים עד 0.3% THC – הוועדה המליצה על 0.2% הורוביץ החליט על 0.3%. חשוב לזכור שרכיב זה עדיין לא חוקי באופן מפורש ונדרש הליך רגולטורי (שייקח כמה חודשים) להסדרת הנושא.
 2. בשנתיים הקרובות לא יאושרו רכיבים ממשפחת ה-CBD כמרכיב במזון, בתוספי תזונה או בתמרוקים והדבר יבחן מחדש עוד כשנתיים על ידי ועדת מומחים מקצועית ייעודית לנושא שתמונה על ידי מנכ״ל משרד הבריאות.
 3. כדי לייבא מוצר המוגדר "מזון חדש", יהיה על היבואנים לקבל אישור ממשרד הבריאות לרישום המוצר כבטוח. "על מנת להבטיח את בריאות הציבור, כל מזון העונה להגדרה של מזון חדש עובר הערכת בטיחות ע"י שרות המזון הארצי, טרם אישורו לשיווק בארץ".
כנסו ובדקו שמוצר ה-CBD שאתם רוכשים בטוח לשימוש >> מערכת דירוג מוצרי CBD הראשונה בישראל

מתוך מסמך סיכום והמלצות הוועדה:

סיכום הוועדה:

 1. הוועדה בחנה מקצועית ורפואית את ההשלכות של החרגת ה CBD ממקור צמחי מפקודת הסמים על בריאות הציבור. כמו כן, הוועדה בחנה את ההיתכנות והמשמעות של הכנסת CBD למוצרי מזון ותמרוקים.
 2. הוועדה נתנה משקל רב ותיעדוף לסוגיית הבטיחות של CBD במצב של שימוש חופשי במוצרי מזון ותמרוקים, וההשלכה על בריאות הציבור, על פני המשמעות הכלכלית של כל החלטה.
 3. תמרוקים ומזון הם מוצרים שאין ליחס להם סגולות מרפא. ככאלה, יש לוודא את בטיחותם בלבד עבור הציבור הרחב. משעה שמדובר במוצרי צריכה בעלי נגישות גבוהה לציבור, קיים קושי לקבוע מגבלות כלשהן מבחינת כמות, משך הצריכה, גיל ואופן השימוש כפי שמתקיים עבור תכשירים רפואיים. לאור זאת יש לוודא באופן מחמיר ביותר כי בטיחות החומרים אינה מוטלת בספק.
 4. הוועדה עברה ובחנה תהליכי רגולציה של מזון ותמרוקים מבחינת היקף המידע ואופי המידע הנדרש כיום על פי הרגולציה הישראלית בשגרה באופן שנועד לוודא מעל לכל ספק כי המוצר בטוח לשימוש הציבור.
 5. נקודת המוצא ביחס לגידול הקנביס לצורכי שימוש בתמרוקים ומזון, היא כי מקורם בקנביס רפואי העומד בדרישות הגידול וההפקה אשר הוגדרו על ידי היק"ר.

מסקנות הוועדה:

 1. כאשר דנים ברכיבים המופקים ממקור צמח הקאנביס, לא ניתן לדבר על מולקולה בודדת אלא על משפחה של חומרים בעלי שלד מבני דומה ותכונות משותפות.
 2. CBD נקי אינו חומר נרקוטי, וללא השפעה פסיכואקטיבית הלוצינוגנית.
 1. המעמד החוקי הקיים כיום המגדיר את רכיב ה CBD המופק מצמח הקנביס כסם, מהווה חסם משמעותי במחקר רפואי וגם לצורכי מו"פ של מוצרי צריכה.
 2. CBD נקי/טהור ממקור סינתטי אינו נמצא כיום בפקודת הסמים. הוצאת ה CBD הצמחי מפקודת הסמים עלולה להביא לשימוש לרעה בחומר זה וקנייה דרך האינטרנט של מוצרים שיתכן שאינם בטוחים לשימוש בבני אדם. על כן יש צורך בקביעה של רמת ניקיון CBDממקור צמחי דרגת ניקיון זו גוררת אחריה משמעויות בתחומים הבאים :
 • בטיחות ובריאות הציבור
 • מחקר ופיתוח
 • אכיפה ופיקוח
 • תקציב ומשאבי כ"א

רוצים לדעת שה-CBD שלכם בטיחותי? כנסו למערכת דירוג מוצרי CBD הראשונה בישראל 

 1. אין צורך להגדיר רגולציה חדשה עבור החומר CBD בהקשר למזון ותמרוקים. הרגולציה הקיימת והמסגרת החוקית עבור מוצרי מזון וקוסמטיקה מהווים תשתית מתאימה גם במקרה של CBD .
 2. לא ניתן ליחס למוצרים סגולות רפוי כלשהן: לא הוכחו יתרונות כלשהם בהכנסת CBD למוצרי מזון (ללא ערך תזונתי) או תמרוקים מעבר לקיים היום בשוק. לפיכך לא הוכחה נחיצות וחשיבות הכנסת המוצרים לשוק למעט שיקולים כלכליים.
 3. מהמידע הקיים עולה כי אין לשלול סיכון לבריאות הציבור בחשיפה מתמשכת וללא בקרה ל-CBD, כפי שצפוי להיות במידה והחומר יוכנס למזון ותמרוקים.
 4. הערכה עדכנית של בטיחות CBD בשימוש חופשי בציבור חייבת להסתמך על מחקרים מבוקרים, בהתאם לתקנים ולפרוטוקולים המקובלים לגבי הערכת בטיחות חומרים בשימוש תדיר ולאורך זמן.
 5. הכנסת רכיב CBD למוצרי מזון ותמרוקים אינה באה לשרת מטרה רפואית או בריאותית, והתועלת הצפויה למשק והפיתוח הכלכלי הצפוי בעקבות מהלך זה, אינם רלבנטיים ואינם מקדמים אינטרסים עבור מערכת הבריאות. מערכת הבריאות סובלת ממחסור חמור במשאבים ונאבקת על מנת לתת מענה לצרכים ממשיים הקשורים לבריאות הציבור ובריאות המטופלים. תוספת עומס כמו זו הצפויה להצטרף עקב הכנסה אפשרית של רכיב ה CBDבמוצרי הצריכה הנדונים תביא לעומס בלתי סביר בתפקוד הגופים הרלבנטיים במשרד הבריאות.
 6. ידוע וברור כי קיימת אפשרות הפיכת מולקולות ממשפחת ה CBD ל- THC באמצעים כימים שונים. יובהר כי גורמים הבוחרים לבצע פעולות אלו פועלים בניגוד לחוק ועוברים על פקודת הסמים המסוכנים. הוועדה לא דנה בהיבטים של שלום הציבור ובטחונו, אלא על היבטים של בריאות הציבור במסגרת החוקים והרגולציה הקיימת היום במערכת הבריאות.

המלצות הוועדה:

 1. מומלץ להחריג את משפחת ה CBD כמפורט בנספח 8 ממקור צמחי מפקודת הסמים .
 2. לאחר שבחנו את האפשרויות השונות לשימוש במשפחת הCBD כפי שמתואר בטבלה המוצגת בנספח 7 , הוועדה סבורה שאין לאשר שימוש ב CBD בכמויות של THC הגדולות מ 0.2%, כאשר סך המרכיבים ממשפחת ה THC המפורטות בנספח 8 לא יעלה על 0.2%.
 3. כאמור בסעיף 7 בחלק המסקנות, הוועדה סבורה כי בעת הזו אין מידע בטיחותי מספק להכללת משפחת ה CBD במוצרי תמרוקים ומזון, וממליצה לעקוב אחר המידע הנאסף והרגולציה בעולם. בהתאם לכך לא ניתן בהתייחס למטרת הוועדה סעיף 2 לקבוע את התנאים הנדרשים, לרבות סוגי המוצרים, איכות חומר הגלם וכמותו / ריכוזו במוצרים.
 4. הוצאת משפחת ה CBD מפקודת הסמים תאפשר הגדרתם של מוצרי מזון המכילים את אחד ממשפחת ה CBD כ"מזון חדש". יחד עם זאת הוועדה ממליצה כי בתקופה של דוח הוועדה לבחינת המשמעויות לאפשרות החרגת חומרים או מוצרים המכילים CBD מפקודת הסמים המסוכנים בשנתיים הקרובות לא יאושרו רכיבים ממשפחת ה CBD כמרכיב במזון או בתוספי תזונה והדבר יבחן מחדש עוד כשנתיים על ידי ועדת מומחים מקצועית יעודית לנושא שתמונה על ידי מנכל משרד הבריאות.
 5. בתמרוקים יש למנוע בעת הזו שימוש כלשהו נכון לעכשיו בכל אחד מהמולקולות המפורטות בנספח 8 ממשפחת ה CBD על רקע הספיגה הישירה הטובה דרך העור והגברת הספיגה על ידי חומרים נוספים המצויים בתכשירים קוסמטים. לפיכך המלצת הוועדה כי בתקופה של השנתיים הקרובות לא יאושרו חברי משפחת ה CBD כמרכיב בתמרוקים והדבר יבחן מחדש עוד כשנתיים על ידי ועדת מומחים מקצועית יעודית שתמונה על ידי מנכל משרד הבריאות.
 6. הוועדה ממליצה כי השנתיים הקרובות ישמשו תקופת הערכות, במהלכן יש להיערך להקצאת המשאבים הנדרשים והיקפם בתחום התשתיות וכח האדם שהוערכו על פי התחזית הראשונית בהיקף של כ 9 מלש"ח, בדגש על הפעולות הבאות:
  א. יש לעודד ולתקצב מחקר בתחום בטיחות השימוש במוצרי CBD בדרגות ניקיון שונות.
  ב. משרד הבריאות נדרש להקים מערך הכרה במעבדות ומערך פיקוח ואכיפה יעודים לתמרוקים ומזון, לאור היקף השימוש הנרחב והפופולריות להן זוכים מוצרי ה CBD בקרב הציבור, כולל רכש למוצרים ללא פיקוח דרך האינטרנט.
  ג. הוועדה ממליצה לתכנן כבר עתה תגבור של שרות המזון הארצי ומחלקת תמרוקים בוועדות מייעצות בתחומים השונים ובתקני כח אדם נוספים על מנת להוריד עומסים ולאפשר לקדם את נושא בחינת בטיחות ורמות הסף הבטוחות לשימוש.
 7. הוועדה ממליצה כי בהתאם לאמור בסעיף 9 במסקנות, באם יוחלט בעתיד על הרחבה והכללה של CBD במוצרי תמרוקים ומזון יש לדאוג כי המקורות התקציבים יתנו מענה לכל אורך שרשרת רגולציית המוצר.
 8. לאור עמדת הוועדה בסעיף 3 ,ובהתייחס להחלטת הממשלה בדבר אישור יצור מוצרי צריכה המכילים קנביס בישראל לצורך ייצוא בלבד, הוועדה סבורה שנוכח העדר הנתונים המספקים בדבר השפעות הצריכה המתמשכת על ידי הציבור והשפעתן על בריאות הציבור, יש לשקולמחדש מהלך זה.
 9. לאור העניין הרב שמייצר השימוש במוצרי CBD בקרב הציבור הרחב, הוועדה ממליצה על הסברה רחבה לציבור בדבר מורכבות השימוש במוצרים הכוללים קנבינואידים בכלל ו- CBDבפרט, והסכנה הכרוכה ברכש של מוצרים באמצעות האינטרנט לצריכה עצמית. ההסברה תתבצע הן על ידי משרד הבריאות והן על ידי קופות החולים.
 10. הוועדה ממליצה לבחון את הנושא אחת לשנתיים בהינתן נתונים חדשים בתחום המחקרהפיתוח והמידע בארץ ובעולם.

רוצים לשאול עוד שאלות על CBD? הצטרפו ל

מגזין רפואי חרט על דגלו להביא את המחקרים והמאמרים האמינים ביותר אך אינו מהווה עצה רפואית או חוות דעת מקצועית ואינו תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך, בכל בעיה רפואית או נפשית יש להיוועץ ברופא המלווה שלכם.

מגזין רפואי חרט על דגלו להביא את המחקרים והמאמרים האמינים ביותר אך אינו מהווה עצה רפואית או חוות דעת מקצועית ואינו תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך, בכל בעיה רפואית או נפשית יש להיוועץ ברופא המלווה שלכם.

הוספת תגובה

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו-Google מדיניות פרטיות ו תנאי השירותלהגיש מועמדות.

ברישום התגובה הנך מסכים לתנאי השימוש

אל תפספסו

PTSD

בריאות

יוני 25, 2024

מה זה הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD)? מדריך מקיף

מבוא הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD) היא מצב בריאותי נפשי […]

הפי גרדן

בריאות

יוני 24, 2024

2 אחים נעצרו בגין ייבוא ​​והפצת מוצרי CBD באמצעות אתר האינטרנט הפי גרדן Happy Garden

בהתפתחות האחרונה בעולם ה CBD בישראל, שני אחים נתפסו בגין […]

רפואה משלימה לחיות

בריאות

מרץ 15, 2023

רפואה משלימה לבעלי חיים – דיקור סיני לכלבים, צמחי מרפא ותזונה מותאמת

רפואה משלימה לבעלי חיים היא רפואה הוליסטית – רפואה המתייחסת […]

פריצת דיסק

קטעי וידאו

ספטמבר 21, 2022

כל מה שצריך לדעת על פריצת דיסק

דיסק בין-חולייתי (Intervertebral disc) הוא רקמת סחוס הממוקמת בין כמעט […]