bottle

ביקורת מוצרים

סוגי השירותים שמציע אתר רפואי בנושא רשיונות רפואיים לקנביס:

  1. אנחנו מציעים בדיקת זכאות לרישיון רפואי, עיון בחומר הרפואי, התייעצות עם מומחים יועצים.
  2. אנחנו מכינים את התיק הרפואי של המטופל כולל כתיבת חוות דעת והמלצות למתן רשיון רפואי וליווי בהתאם.

תנאי השירות שלנו:

  1. אני נותן בזאת הסכמה, וויתור סודיות רפואית לנותן השירות רפואי.com, לעיין במסמכים הרפואיים, לכתוב חוות דעת , ולהעביר את התיק הרפואי לרופא מוסמך לכך.
  2. לא יהיו לי טענות/תביעות/תלונות מכל סוג שהוא לגבי אתר רפואי והרופאים המוסמכים באשר להצלחת הבקשה וחוות הדעת.
  3. אתר רפואי אינו אחראי על הטיפול שהוגש על ידי הרופא המוסמך ולא תהיה לו כל אחריות מכל סוג שהוא (לרבות רשלנות רפואית).
  4. ידוע לי שהעברתי לבדיקה מסמכים תקניים, מקוריים ושייכים לי באופן ישיר וכי משרד הבריאות רשאי לבדוק את אמינות המסמכים ומקורם.
  5. בכל מקרה של זיוף מסמכים ומרמה וככל שיעלה חשד לקבלת מסמכים מזויפים באתר רפואי.com נשארת לאתר הזכות להגיש תלונה במשטרת ישראל.
  6. ידוע לי כי במקרה בו התגלו מסמכים מזויפים שנמסרו לאחר קבלת רישיון – רישיוני יבוטל לאלתר ואהיה חשוף לתביעה על יד אתר רפואי.com.

צרכנות קנאביס נבונה

מערכת הדירוג הראשונה בישראל למוצרי קנאביס

מערכת הדירוג של אתר רפואי באה לסייע לצרכנים ומטופלים לצלוח את תהליך הקניה ולבחור את המוצרים המתאימים והנכונים להם ביותר בצורה פשוטה ואמינה.

לביקורת מוצרי

CBD

לביקורת מוצרי

THC

בקרוב

דילוג לתוכן